Make your own free website on Tripod.com

ASOCIATIA STUDENTILOR BIOINGINERI

AL V-LEA CONGRES NATIONAL AL STUDENTILOR

SI TINERILOR MEDICI

AL IV-LEA SIMPOZION DE BIOINGINERIE MEDICALA

IASI 17-20 MAI 2001

Formular de inscriere

1. Nume Prenume

2. Centrul universitar

3. Anul de studiu I II III IV V VI

4. TITLUL LUCRARII

5. Sectiunea: a. Sanatate publica, informatica medicala, bioinstrumentatie si tehnici medicale

b. Biomateriale, substante bioactive, biotehnologii si tehnologie de protezare

6. AUTORI:

Coordonator stiintific:

7. Modul de prezentare a lucrarii:

Retroproiector Diaproiector Poster

Calculator Videoproiector

8. Telefon: E-mail:

9. Am nevoie de cazare: DA NU


   

TERMENUL LIMITA PENTRU PRIMIREA REZUMATELOR ESTE 9 APRILIE 2001

Confirmarea de acceptare a lucrarii se va face in termen de 2 zile de la termenul limita de trimitere a rezumatelor. Plata taxei se va face in momentul primirii confirmarii de acceptare a rezumatului in contul 2511.1.-3269.1 deschis la Banca Comerciala Romana. Pe ordinul de plata se va specifica Al V-lea Congres National al Studentilor si Tinerilor Medici; pe baza acestuia se va elibera chitanta fiscala la sosirea in Iasi de catre Comitetul de Organizare ASB. Taxa include 3 nopti cazare si 4 mese.